فهرست

اجتماع بزرگ بانوان زینبی بابل

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، راهپیمایی بزرگ بانوان زینبی روز دوشنبه 8 مهرماه 98 ساعت 14 در محل امام زاده قاسم (ع) بابل بسمت مزارشهدای آرامگاه گله محله برگزار می گردد .
از علاقمندان جهت شرکت در راهپیمایی دعوت بعمل می آید.