فهرست

برگزاری مسابقه دارت ویژه بانوان

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و در راستای افزایش شور و نشاط در بین کارکنان دانشگاه یک دوره مسابقه دارت ویژه بانوان با حضور دکتر رمضانی ریاست تربیت بدنی و خانم دکتر حبیب زاده مشاور امور بانوان دانشگاه برگزار گردید.

 در این رقابت که با حضور ١١ شرکت کننده انجام شدنتایج زیر حاصل گردید: 
1- نفر اول خانم ماریه صفری
2- نفر دوم خانم زینب کاظمی
3- نفر سوم خانم نرگس آقابزرگ زاده