فهرست

​​​​​​​گردهمایی فعالان حوزه خانواده سراسر استان با موضوع خانواده و گام دوم انقلاب

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، گردهمایی فعالان حوزه خانواده سراسر استان با موضوع خانواده و گام دوم انقلاب روز پنج شنبه 27 دی ماه 98 ساعت 8 صبح در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار میگردد.

گفتنی است: هدف از برگزاری این کنگره ارتقای دانش نظری، تحلیلی و ظرفیت تخصصی کنشگران و فعالان خانواده، ایجاد بستری برای شبکه سازی کنشگران و فعالان خانواده، ظرفیت سازی برای توسعه درون زا و ارتقای توان درآمد زایی کنشگران، شناسایی مسائل و مشکلات فعالان خانواده می باشد.

از بانوان محترم جهت شرکت در کنگره دعوت بعمل می آید.