بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
خانم دکتر ثریا خفری

خانم دکتر ثریا خفری

تحصیلات: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استادیار

جزئیات تماس

تلفن مستقیم
تلفن داخلی 382
فکس
پست الکترونیکی khafri@yahoo.com